DỊCH THƠ CỤ TRẦN VĂN ÂNPremière heure de l'année
A qui le premier mot ?
A qui la première pensée
Devant l'année qui commence, veux-tu 
Recommencer à vivre les heures déjà commencées ?


Chú thích : Cu Trần Văn Ân làm bài thơ này tại Trung Hoa, đề tặng cô Ngô Gia Minh, cán bộ thuộc "Quốc Tế Khoa" Quốc Dân Đảng, nhân cụ đuợc mời tham dự "Trung Quốc Quốc Dân Đảng Đệ Tam Khóa Toàn Quốc Đại Biểu Đại Hội", năm 1929, và đuợc mời lưu lại chu du nhiều tỉnh Trung Quốc trong suốt một năm...


                                        DỊCH


Giao thừa vừa điểm tiếng chuông
Tên ai tŕu mến vấn vương cơi ḷng ?
V́ ai canh cánh nhớ mong ?
Gửi lời bướm lượn kề song tỏ bày :
Mong cho năm mới về đây,
Nối dài giờ phút ngất ngây bên nàng...


Hoài Vân

                                    Trở về Mục Lục