Jerusalem, thành phố của những Ḥa B́nh, và sứ mạng cứu chuộc nhân loại của Đức Giê Su.

---0---            Trong bài phỏng vấn đăng trên Thế Kỷ 21 số 139, trang 42, Giáo Sư Đỗ Mạnh Tri có nhắc lại ư nghĩa của chữ Jerusalem, theo ông là : « Kinh Thành của Ḥa B́nh ». Tôi được học rằng « Iir » là « thành phố », và « shalaim » là « những Ḥa B́nh ». Việc thành phố này gắn liền với « Ḥa B́nh » ở số nhiều có thể khiến người ta nghi ngờ rằng trong một tiềm thức nào đó, có nhiều quan niệm « ḥa b́nh » khác nhau đă chung sống nơi đây. Hoặc giả cái tên ấy đă vận vào số mạng của Jerusalem, khiến cho người dân ở đây không bao giờ thỏa thuận được với nhau rằng cái « ḥa b́nh » nào sẽ được chọn lựa trong « những ḥa b́nh » của Jerusalem …

            Về giả thuyết cho rằng Đức Giê Su đến trần thế để cứu chuộc toàn nhân loại, gần đây, một số sử gia có nêu lên vài ngờ vực. Thật ra, mọi người trong chúng ta đều đă từng ngạc nhiên khi đọc các đoạn Phúc Âm như : Matteo 10; 6 lúc Đức Giê Su trao cho các Tông Đồ sứ mạng đi rao giảng chân lư. Ngài nói : « Đừng đến con đường của bọn ngoại Đạo (hiểu là Đạo Do Thái), và đừng vào thành phố nào của bọn Samaritains (một dân tộc xứ Palestine bị coi là không thuần túy Do Thái), mà hăy đến với những con chiên lạc của ḍng Israel ». Ở một đoạn khác (Matteo 15 ;24), một người đàn bà không phải Do Thái, xin Đức Giê Su chữa bệnh cho con gái của ḿnh. Đức Giê Su không trả lời. Bà ta kêu réo quá, khiến các môn đệ thưa với Ngài rằng : « xin Thày ban ơn cho mụ ấy, kẻo mụ cứ theo chúng ta mà tru tréo măi ». Đức Giê Su nói : « Ta chỉ được gửi đến (trần gian) cho những con chiên lạc của gịng Israel ». Cần nói thêm rằng sự kiên tŕ của bà mẹ kia khiến rốt cuộc Đức Giê Su cũng động ḷng trắc ẩn và chữa lành con gái của bà. Chúng ta cũng có thể đọc Salomon Malka : « Jésus rendu aux siens – nxb Albin Michel ». Tác giả này đem những chứng cớ cho sự kiện Đức Giê Su và sự giảng dạy của Ngài hoàn toàn gắn liền với dân tộc và Đạo Do Thái. Theo Malka (nhận định này không có ǵ mới mẻ) chính Phao Lồ đă là người đem lại cho Đức Giê Su và tư tưởng của Ngài chiều kích toàn cầu, toàn nhân loại. Chúng ta không khỏi nhớ đến những đối chọi gay gắt giửa Phao Lồ và Phê Rô về vấn đề này, được gọi là biến cố Antioche. Phê Rô, người được coi như Giáo Hoàng đầu tiên, giới hạn sứ mạng truyền giáo của ḿnh cho những người thuộc Đạo Do Thái.

            Tôi nghĩ nếu điều ấy là sự thực th́ chúng ta phải hoan nghênh Phao Lồ, v́ ông đă đem lại cho nhân loại một tôn giáo tuyệt vời, với những nền tảng tư tưởng vô cùng tôn quư, như GS Đỗ Mạnh Tri đă nêu lên trong bài phỏng vấn.


Nguyễn Hoài Vân
12 tháng 11 năm 2000

Trở về Mục Lục